Grupa Ożarów S.A. jako przedstawiciel koncernu CRH jest firmą w pełni zaangażowaną w poprawę warunków życia społeczności, której służy i wśród której pracuje. Wspiera akcje charytatywne i lokalne projekty społecznościowe. Aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie zakładów.

W związku z tym Grupa Ożarów S.A. posiada Politykę Zaangażowania Społeczności Lokalnej w działalność, która została przedstawiona poniżej.

Document-page-001

 

Grupa Ożarów SA na swoją mocną pozycję wśród producentów materiałów budowlanych pracuje już prawie  od  czterdziestu  lat, tworząc unikalną wartość dla kontrahentów, pracowników i społeczności lokalnej opartą na polsko-irlandzkiej współpracy.

Ścieżka zrównoważonego rozwoju, którą podąża przedsiębiorstwo obejmuje działania w trzech przenikających i uzupełniających się obszarach: efektywności ekonomicznej, dbałości o środowisko naturalne i filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Ożarów SA to najnowocześniejsza technologia oparta na krajowej bazie surowcowej oraz doskonałej kadrze fachowców, co w połączeniu z kapitałem irlandzkiej grupy CRH owocuje doskonałymi wynikami ekonomicznymi. Marka CEMENT OŻARÓW jest synonimem najwyższej jakości produktów wysoko cenionych przez klientów w całej Polsce i zagranicą.

Bycie częścią międzynarodowej grupy zaowocowało szeregiem inwestycji unowocześniających proces produkcji, a przede wszystkim wpływających na poprawę ochrony środowiska. Utrzymywane wysokie standardy, stawiają nas w gronie najlepszych i najczystszych cementowni na świecie. Olbrzymi nacisk kładziemy również na przestrzeganie standardów BHP, które są niezmiernie ważne w naszej działalności produkcyjnej. Dzięki temu możemy szczycić się znakomitymi wynikami z zakresu dbałości o pracownika.

Jako jeden z największych producentów materiałów budowlanych w Polsce czujemy szczególną odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Szczególny nacisk kładziemy na inicjatywy wspierające społeczność lokalną.

Spółka współpracuje z władzami lokalnymi Ożarowa i Rejowca Fabrycznego. Od wielu lat w ramach Dni Ożarowa organizujemy Dzień Otwarty Grupy Ożarów SA. Jest to wielki piknik rodzinny gromadzący każdego roku ponad 5000 osób. W ramach dnia otwartego wszyscy chętni mogą zwiedzić cementownię i poznać proces produkcji cementu. Na scenie prezentują się najlepsze polskie zespoły muzyczne, jak również szerokie spektrum lokalnych wykonawców, szczególnie dzieci i młodzieży (dzieci i młodzież  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, dzieci z przedszkola publicznego w Ożarowie, Grupa Artystyczna 4H „Iskra”, harcerze, podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie).

Szczególną troską firmy objęte są niepełnosprawne dzieci. Grupa Ożarów SA pomaga specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym w Dębnie i w Sulejowie, które zapewniają dzieciom godne życie i integrację ze społeczeństwem. Ponadto spółka wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jako że cement jest jednym z symboli ożarowszczyzny, Grupa Ożarów SA angażuje się w powstanie wielu wydawnictw i albumów promujących region i upamiętniających jego historię. Kolejnym symbolem ożarowszczyny jest krzemień pasiasty, dlatego też Grupa Ożarów SA została mecenasem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, czyli jednego z najważniejszych elementów dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej.

Wiele miejsca i wysiłku poświęcamy bezpieczeństwu, ale nie tylko w naszych zakładach, ale również na naszych drogach. Grupa Ożarów SA jest partnerem kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z cyklu „Bezpiecznie – Chce się żyć!”

Grupa Ożarów SA promuje również zdrowy tryb życia przez sport. W ramach tej promocji wspieramy kluby Alit Ożarów i SPR Wybrzeże Gdańsk.

W codziennej pracy kierujemy się filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapewniając najwyższe standardy pracy zdobyliśmy uznanie pracowników, solidnie wywiązując się z zobowiązań zdobyliśmy szacunek naszych partnerów, wspierając lokalną kulturę, dziedzictwo i najbardziej potrzebujących  zdobyliśmy zaufanie społeczności lokalnej.

CEMENT OŻARÓW to zrównoważony i harmonijny rozwój, zapewniający wzajemne korzyści wszystkim interesariuszom począwszy od klientów i dostawców, przez pracowników i partnerów biznesowych na społeczności lokalnej kończąc.

…dla Pokoleń.