Władze spółki

Rada Nadzorcza

rada

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyAndrzej Ptak
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający na PolskęLuc Callebat
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Cementu i Betonu CRH PolskaPatrick Creagh
Członek Zarządu, Dyrektor ds. AdministracyjnychJolanta Winnicka–Szmakfefer
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-ProdukcyjnychTadeusz Gralec
Członek Zarządu, Dyrektor ds. HandlowychMarek Surowiec
Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Cementownia Rejowiec
Stefan Malicki

 

 

logotypy