SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707 [%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 4,003,09
Zawartość chlorków (jako Cl-)max. 0,1000,070
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq)-1,15
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg EN-197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 60190
Koniec czasu wiązania[min]-270
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 2 dniachmin. 20,027,4
po 28 dniachod 42,5 do 62,554,7
Zmiana objętości[mm]max. 100
Gęstość[g/cm3]-3,00
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4500
Właściwa ilość wody[%]-28,5

 

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw

• podwyższone ciepło hydratacji

• wysoki wczesny przyrost wytrzymałości

• szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Forma dystrybucji:

• cement workowany

• cement luzem

 

 

ZASTOSOWANIE

• beton towarowy

• konstrukcje betonowe i żelbetonowe

• betony wysokich wytrzymałości

• betonowanie w okresie niskich temperatur zewnętrznych

• prefabrykaty betonowe i żelbetonowe

• wyroby wibroprasowane

 

DO POBRANIA